Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on viime aikoina saanut lukuisia aurinkosähköjärjestelmiä koskevia tiedusteluja ja ilmoituksia asennuksissa havaituista virheistä ja puutteista. Tukesin mukaan ilmoitukset ovat koskeneet lähes pelkästään pienempiä varmennustarkastusvelvoitteen ulkopuolella olevia kohteita, kuten omakotitaloja ja vastaavia rakennuksia.

Tukesin tiedotteessa todetaan, että on huolestuttavaa havaita, että monissa tapauksissa aurinkosähköbuumi on sähköalan ammattilaistenkin osalta johtanut siihen, että asennuksia on tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi ja joskus jopa selkeästi ilman riittävää ammattitaitoa. Tämä on johtanut siihen, että tehty asennus ei täytä standardin turvallisuusvaatimuksia.

Hyvin suuri osa saapuneista ilmoituksista ja Tukesin saamasta kuvamateriaalista koskee huolimatonta tasasähköosan kaapelointia. Kaapeleita varten ei ole asennettu johtoteitä, minkä seurauksena kaapelit roikkuvat tai makaavat asennusstandardin vastaisesti katolla vapaana alttiina mm. veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille.

Tukesille toimitetuissa kuvissa on näkynyt kaapeleita sidottuina nippusiteillä kulkusiltoihin, syöksytorviin ja jopa lumiesteisiin. Kaapeleita on myös ollut puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä tai asennettuna siten, että kaapelin vaippa voi painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten. Tällaiset virheet ja laiminlyönnit ovat omiaan aiheuttamaan vaaraa ja jopa tulipaloja.

Tukes huomauttaakin, että johtojärjestelmien asentamista koskevat vaatimukset (SFS 6000 5-52; 522) pätevät yhtä lailla aurinkosähköjärjestelmien tasavirtaosaan, kuin muihinkin johtojärjestelmiin. Kaapeloinnit on asennettava siten, että ne kestävät koko käyttöikänsä ajan kaikki oletettavissa olevat ulkoisten olosuhteiden aiheuttamat vaikutukset.

OnPower on Tukesin hyväksymä S2-luokan sähköurakoitsija. Asiakkaamme voivatkin aina luottaa siihen, että OnPowerin tekemät aurinko- ja muut sähköasennukset täyttävät ja usein ylittävät voimassa olevat määräykset.